вторник, 12 июня 2018 г.


Երիտասարդների մասնակցությունը համայնքային կառավարմանը

Համայնքային զարգացմանը նպաստող գլխավոր գործոններից մեկը երիտասարդների ներգրավվածությունն է տեղական ինքնակառավարմանը: Հանրության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) միջև համագործակցային հարաբերությունների զարգացման  խթանումը կօգնի բարձրացնել երիտասարդների ներգրավվածությունը համայնքային կառավարման մեջ, որի արդյունքում հնարավոր կլինի  նպաստել համայնքային խնդրիների բարձրաձայնման և դրանց լուծման արդյունավետ տարբերակների ստեղծմանը:
Համագործակցության այս մոտեցումը  կիրառելու լավագույն եղանակներից է հանրային քննարկումների և կարծիքի ուսումնասիրությունների կազմակերպումը երկու կողմերի անմիջական մասնակցությամբ: Նման գործիքների կիրառումը ժողովրդավարության նոր փուլ թևակոխած հասարակությանը նաև հնարավորություն է ընձեռում գործնականում  դառնալ տեղի ունեցող փոփոխությունների ուղղակի մասնակիցը:
Հայաստանի Հանրապետությունում որոշ համայնքներ արդեն պարբերաբար կազմակերպում են էլեկտրոնային քննարկումներ համայնքային կայքերի պաշտոնական էջերում: Հատկանշական է նաև բնակչության մեծ հետաքրքրությունը և մասնակցությունը այդ քննարկումներում: Արարատ քաղաքում այսպիսի փորձի ներդրումը վստահաբար ՏԻՄ-ի և հանրության միջև հաղորդակցության ավելի արդյունավետ կազմակերպմանը և կառավարման ներգրավածության բարձրացմանն ուղղված քայլ կլինի:

Комментариев нет:

Отправить комментарий